Recycling Bins – Modular

Nexus 100

(W) 544mm
(H) 1007mm
Capacity: 100 litres

Nexus 50

(W) 295mm
(H) 680mm
Capacity: 50 litre

Nexus 30

(W) 335mm
(H) 626mm
Capacity: 30 litre

Eco Nexus 85

(W) 527mm
(H) 886mm
Capacity: 85 litre

Galaxy

(W) 330mm
(H) 810mm
Capacity: 70 litre

Seasonz

(W) 310mm
(H) 800mm
Capacity: 80 litre

Matrix Series

(D) 420mm
(H) 1000mm
Capacity: 135 litre

Yas Recycling Series

(D) 420mm x (H) 890mm
(D) 420mm x (H) 890mm
Capacity: upto 100 litre

Vista

(D) 380mm
(H) 730mm
Capacity: 50 litre

Novelty Series

(W) 541mm
(H) 1000mm
Capacity: 120 litre

Trumpet

(D) 330mm
(H) 970mm
Capacity: 35 litre

Dune

(D) 600mm
(H) 1150mm
Capacity: 120 litre

0